SAVIJANJE 
Aluminijumskih profila

Pružamo vam sledeće mogućnosti za uslužno savijanje aluminijumskih profila:

 • Minimalni prečnik 300-350 mm. 
 • Savijanje neograničene dužine aluminijumskih profila (6500 mm).
 • Bočno savijanje aluminijumskih profila (može u sve 4 ravni).
 • Savijanje kutijastih i okruglih profila, kao i rukohvata za ograde.
 • Savijanje Aluminijumskih profila za roletne.

Opis tehničkih karakteristika :


- Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose

- Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta

- Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum

- Savijanje fasadnih aluminijumskih profila

- Savijanje laminiranih i obojenih profila

- Savijanje tehničkih Aluminijumskih i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 150 X 200 mm, debljine zida do 4 mm

 •  

  TIM-MACHINE 
  CNC


  • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
  • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem

  • Savijanje neograničene dužine profila

  - Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
  - Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
  - Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
  - Proces savijanja jednog profila u automatskom modu na mašini traje od 7 do 8 minuta
  - Proces pripreme jednog profila za savijanje traje od 10 do 15 minuta
  - Proces pripreme podrazumeva obavezno punjenje aluminijumskih i PVC profila peskom
  - Savijanje PVC profila se obavlja uz pomoć fenova na vreli vazduh
  - Savijanje profila i nadgledanje procesa obavlja jedan operater na mašini
  - Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
  - Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
  - Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta
  - Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum
  - Savijanje fasadnih aluminijumskih profila
  - Savijanje plastificiranih, eloksiranih, laminiranih i obojenih profila
  - Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
  - Savijanje tehničkih AL i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

  Tehničke karakteristike

  Naziv mašine TIM-MACHINE
  Model mašine CNC
  Dimenzija mašine 1650 x 1600 x 2800 mm
  Težina mašine 910 kg
  Broj pogonskih osovina 3
  Brzina okretanja osovine 0-35 o/min
  Prečnik osovine 70 mm
  Visina osovine 160 mm
  Napon struje 3x380V~50 Hz
  Elektromotor sa reduktorom 1 5,5 KW
  Elektromotor sa reduktorom 2 2,2 KW
  Elektromotor sa reduktorom 3 1,1 KW
  Garancija 1 godina

  TIM-MACHINE 
  CNC

   

  • Prikazane oblike lukova ovaj model mašine savija u režimu CNC AUTOMATIC 
  • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
  • U ovom režimu mašina uz pomoć računara može da postavi svaki profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
  • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
  • U ovom režimu korekcioni broj se unosi samo jednom za luk koji se savija po prvi put.
  • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok računar čuva i preporučuje odgovarajući korekcioni broj za savijanje profila.
  • U ovom režimu računar za svaki sledeći luk od istog materijala automatski dodeljuje odgovarajući korekcioni broj.
  • U ovom režimu računar čuva sve ispravne korekcione brojeve i preporučuje ih operateru za svaki sledeći luk u zavisniosti od izabrane vrste materijala i dimenzije luka koji se savija.
  • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
  • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
  • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.
  • Ovaj režim poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka pojavi u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
  • Ovaj režim poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka.

  Cnc automatic

  TIM-MACHINE 
  CNC

  • Prikazane oblike lukova sa dva radijusa ovaj model mašine savija automatski u dva nezavisna režima NC AUTOMATIC
  • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
  • U ovom režimu mašina uz pomoć PLC uređaja može da postavi svaki sledeći profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
  • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
  • U ovom režimu korekcioni broj se unosi i menja svaki put kada se savija novi luk.
  • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok operater za svaki novi luk mora da unese odgovarajući korekcioni broj. 
  • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
  • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
  • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

  Nc automatic

  TIM-MACHINE 
  CNC

  • Prikazane oblike lukova sa dva i tri radijusa ovaj model mašine savija isključivo u režimu MANUAL
  • U ovom režimu operater pomoću četiri tastera na mašini postavlja profil u početni položaj.
  • U ovom režimu procesom savijanja od početka do kraja upravlja operater pomoću četiri tastera na mašini.
  • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
  • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

  Manual

  Prednosti CNC mašine za savijanje

  • Model CNC omogućuje da se lukovi sa jednim radijusom savijaju u režimu CNC AUTOMATIC
  • Model CNC poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka. NOVO PATENT
  • Model CNC poseduje moćni računarski sistem koji uz pomoć najnaprednijih algoritama pri odabiru vrste profila i radijusa luka, automatski operateru predlaže odgovarajući korekcioni broj potreban za savijanje.
  • Model CNC poseduje veliki touch-screen monitor veličine 22,5 inča

  • Model CNC 3D poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka i otklanja grešku izmeštanja sredine luka u jednu stranu, čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka.  NOVO PATENT

  Šta nas izdvaja od konkurencije

  • Automatsko zaustavljanje procesa savijanja prilikom detektovanja prepreke u zoni oko mašine. NOVO PATENT
  • Upravljanje mašinom uz pomoć računara koji se nalaze na udaljenoj lokaciji.
  • Laserski uređaj koji milimetarski prcizno određuje sredinu luka čime se postiže simetričnost leve i desne strane luka NOVO PATENT
  • Laserski uređaj koji koriguje grešku sredine luka u toku procesa savijanja NOVO PATENT
  • Kvalitetno savijanje aluminijumskih i PVC profila kod izuzetno malih radijusa od 200 do 300 mm. Visok kvalitet se postiže zahvaljujući precizno izrađenim alatima i velikom iskustvu koje imamo u ovom poslu.
  • TIM-ING CENTAR je prva kompanija na svetu koja je 1999. godine na mašini za savijanje sa tri valjka počela da savija PVC profile sa i bez metalnog ojačanja. Naši konkurenti iz Nemačke i Italije su tek 2012. godine nakon isteka našeg starog patenta (Patent: WO2004045833 A1) počeli da primenjuju upravo našu ideju i tehnologiju savijanja PVC profila na svojim mašinama sa tri valjka.
  Back to top