SAVIJANJE 
PVC profila

Pružamo vam sledeće mogućnosti za uslužno savijanje PVC profila:

 • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem
 • Savijanje neograničene dužine Aluminijumskih i PVC profila
 • Opis tehničkih karakteristika:


  Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
 • Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
 • Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
 • Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
 • Savijanje laminiranih i obojenih profila
 • Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
 • Savijanje tehničkih Aluminijumskih i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

 

 

 

 

 

Back to top