Šta nas izdvaja od konkurencije?

 • TIM-MACHINE CNC 3D 3 in 1 i CNC 3D su najsavremenije mašine za savijanje aluminijumskih i PVC profila na svetu jer jedino one poseduju upravljačke i bezbednosne 3D kamere visoke preciznosti koje upravljaju, kontrolišu i obezbeđuju proces savijanja. Druge mašine za savijanje nemaju niti mogu da imaju 3D kamere na svojim mašinama upravo iz razloga jer je primena 3D kamera na mašini za savijanje sa tri i četiri valjka patentirana u celom svetu od strane vlasnika naše kompanije.  NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini jedino mogu da detektuju konturu i položaj profila na mašini. NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini jedino mogu da detektuju i kontrolišu ugao savijenog profila u toku procesa savijanja. NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini jedino mogu da detektuju i mere širinu i visinu luka u toku procesa savijanja.  NOVO PATENT
 • Bezbednosna 3D kamera ugrađena na našoj mašini jedino može da detektuje prepreke koje se pojave u zoni oko mašine i valjaka. NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini jedino mogu da detektuju širinu profila koji se savija pre nego što proces savijanja počne. NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini jedino mogu da detektuju ukupnu dužinu profila pre početka savijanja. NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini jedino mogu da prepoznaju vrstu materijala koji se savija na mašini. To je moguće jer 3D kamere imaju vizuelni pregled onoga šta vide na mašini. Vrsta materijala koja se savija određuje se i na osnovu elastičnosti materijala koje 3D kamere mogu da prepoznaju jer vide koliko se profil savio u prvih nekoliko prolaza. Na osnovu ovih informacija program u računaru tačno zna i određuje kako i koliko će se profil dalje savijati.  NOVO PATENT
 • Upravljačke 3D kamere ugrađene na našoj mašini mogu da detektuju kretanje profila. Za razliku od enkodera koji samo prati kretanje profila, 3D kamere su uređaji koji jedini na svetu mogu da pozicioniraju profil na sredinu njegove ukupne dužine pre početka procesa savijanja. 3D kamere vide i tačno mogu da odrede nulti položaj profila pre početka procesa savijanja.  NOVO PATENT
 • Upravljačke i bezbednosne 3D kamere ugrađene na našoj mašini omogućuju da se mašinom može upravljati i sa drugih računara koji se nalaze na udaljenoj lokaciji. NOVO PATENT
 • Laserski uređaj za detekciju sredine luka ugrađen na našoj mašini je jedini uređaj koji milimetarski precizno detektuje sredinu luka u toku procesa savijanja. Primenom laserskog uređaja postiže se simetrično savijanje leve i desne strane luka. Primenom laserskog uređaja otklanja se mogućnost izmeštanja sredine luka u jednu stranu. (Patent: WO2012/026836 A1) NOVO PATENT
 • TIM-ING CENTAR je prva kompanija na svetu koja je 1999. godine na mašini za savijanje sa tri valjka počela da savija PVC profile sa i bez metalnog ojačanja. Naši konkurenti iz Nemačke i Italije su tek 2012. godine nakon isteka našeg starog patenta (Patent: WO2004045833 A1) počeli da primenjuju upravo našu ideju i tehnologiju savijanja PVC profila na svojim mašinama sa tri valjka.
 • Na osnovu ovde iznetih činjenica lako se može zaključiti da je ideja, znanje i iskustvo na našoj strani !!!
Back to top