CNC 3D sistem

CNC 3D sistem primenom 3D kamera omogućuje:

 • Automatsko savijanje jednog radijusa u režimu 3D CNC AUTOMATIC
 • Automatsko detektovanje i kontrola ugla savijenog profila u toku procesa NOVO PATENT
 • Automatsko detektovanje i kontrola radijusa savijenog profila u toku procesa NOVO PATENT
 • Automatsko merenje i kontrola širine i visine luka u toku procesa NOVO PATENT
 • Automatsko zaustavljanje procesa savijanja prilikom detektovanja prepreke u zoni oko mašine NOVO PATENT
 • Automatsko pozicioniranje profila pre početka savijanja na sredinu njegove ukupne dužine NOVO PATENT
 • Automatsko detektovanje i merenje širine profila pre početka savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko detektovanje ukupne dužine profila pre početka savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko detektovanje vrste materijala koji se savija NOVO PATENT
 • Automatsko korigovanje procesa savijanja profila u odnosu na vrstu materijala NOVO PATENT
 • Automatsko detektovanje i kontrola profila u procesu savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko postavljanje profila u početni položaj pre početka savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko pomeranje profila na željenu poziciju pre početka i u toku procesa savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko detektovanje izduženja profila na osnovu čega se koriguje preostali proces savijanja NOVO PATENT
 • Automatsko zaustavljanje procesa savijanja onda kada je luk savijen na zadatu meru NOVO PATENT

Prikazani oblici lukova savijaju se u režimu:

3d Cnc automatic

Nc automatic

Manual

Back to top