Program CNC 3D 3 in 1

Program CNC 3D 3 in 1 dodatno omogućuje:

  • Automatsko savijanje dva radijusa u režimu 3D CNC AUTOMATIC
  • Automatsko savijanje tri radijusa u režimu 3D CNC AUTOMATIC
  • Upravljanje procesom savijanja uz pomoć drugih računara sa bilo koje lokacije NOVO
  • Povezivanje mašine sa drugim računarima radi razmene podataka

Dodatne informacije:

  • Program CNC 3D 3 in 1 može se instalirati veoma brzo ukoliko već posedujete model mašine CNC 3D. Instaliranje programa se može obaviti pomoću usb-fleša ili preuzimanjem programa sa servera. Korisnik od proizvođača mašine dobija pristupnu šifru sa kojom može da koristiti ovaj program.
  • U cenu instaliranja programa CNC 3D 3 in 1 nije uključena obuka u firmi kupca mašine.

Prikazani oblici lukova savijaju se u režimu:

3d Cnc automatic

Back to top