SAVIJANJE 
PVC profila

Najsavremenija mašina za savijanje Aluminijumskih i PVC profila na svetu poseduje upravljačke 3D kamere i bezbednosnu 3D kameru koje omogućuju automatsko upravljanje, automatsku kontrolu i bezbedan rad na mašini!

Mogućnost savijanja aluminijumskih profila

 • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem
 • Savijanje neograničene dužine Aluminijumskih i PVC profila
 • Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
 • Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
 • Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
 • Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
 • Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta
 • Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum
 • Savijanje fasadnih aluminijumskih profila
 • Savijanje laminiranih i obojenih profila
 • Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
 • Savijanje tehničkih Aluminijumskih i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

 

 

 

Back to top