SAVIJANJE 
Aluminijumskih profila

CNC mašina za savijanje Aluminijumskih i PVC profila poseduje računar koji upravlja procesom savijanja i bezbednosnu 3D kameru koja proces savijanja čini potpuno sigurnim!

 • Minimalni prečnik 300-350 mm. 
 • Savijanje neograničene dužine aluminijumskih profila (6500 mm).
 • Bočno savijanje aluminijumskih profila (može u sve 4 ravni).
 • Savijanje kutijastih i okruglih profila, kao i rukohvata za ograde. NOVO PATENT
 • Savijanje Aluminijumskih profila za roletne. CNC AUTOMATIC
   
 • CNC mašina za savijanje poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka. Laserskim uređajem se otklanja greška izmeštanja sredine luka u jednu stranu, čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka. NOVO PATENT
 • Na modelu CNC mašine uvek se naknadno mogu ugraditi upravljačke 3D kamere koje omogućuju automatsko upravljanje i automatsku kontrolu procesa savijanja od početka do kraja.

Opis tehničkih karakteristika mašine:

 • Mašina automatski koriguje nastalu grešku izmeštanja sredine luka u toku procesa savijanja NOVO PATENT 
 • Mašina kontroliše poziciju srednjeg valjaka u toku procesa savijanja uz pomoć enkodera
 • Mašina kontroliše poziciju profila u toku procesa savijanja uz pomoć enkodera
 • Mašina automatski postavlja profil u početni položaj pre početka savijanja
 • Širinu i visinu luka u toku procesa savijanja meri i kontroliše operater
 • Proces savijanja zaustavlja operater onda kada utvrdi da je postignuta željena dimenzija luka
 • Mašina poseduje fenove na vreli vazduh koje uključuje operater neposredno pre procesa savijanja
 • Mašina poseduje led lampu za osvetljenje prostora u zoni savijanja profila
 • Mašina poseduje podne držače za držanje dugačkih profila
 • Mašina poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka pojavi u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
 • Mašina zahteva prostor od 30 do 50 m2 sa minimalnom visinom plafona od 2,9 m

  UPOREDITE

TIM-MACHINE 
CNC


 • Minimalni radijus luka za određene profile kreće se od 150 do 200 mm
 • Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem

 • Savijanje neograničene dužine profila

- Maksimalni radijus savijenog luka je neograničen
- Savijanje aluminijumskih i PVC profila u sve četiri ose
- Savijanje profila sa originalnom zaštitnom folijom
- Proces savijanja jednog profila u automatskom modu na mašini traje od 7 do 8 minuta
- Proces pripreme jednog profila za savijanje traje od 10 do 15 minuta
- Proces pripreme podrazumeva obavezno punjenje aluminijumskih i PVC profila peskom
- Savijanje PVC profila se obavlja uz pomoć fenova na vreli vazduh
- Savijanje profila i nadgledanje procesa obavlja jedan operater na mašini
- Savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
- Savijanje PVC profila bez čeličnog ojačanja
- Savijanje aluminijumskih profila sa termo-mostom i bez termo-mosta
- Savijanje aluminijumskih profila za sisteme drvo-aluminijum
- Savijanje fasadnih aluminijumskih profila
- Savijanje plastificiranih, eloksiranih, laminiranih i obojenih profila
- Savijanje profila kod kojih su komore ojačane staklenim vlaknima
- Savijanje tehničkih AL i čeličnih profila maksimalnih dimenzija do 80 X 80 mm, debljine zida do 4 mm

Tehničke karakteristike

Naziv mašine TIM-MACHINE
Model mašine CNC
Dimenzija mašine 1650 x 1600 x 2800 mm
Težina mašine 910 kg
Broj pogonskih osovina 3
Brzina okretanja osovine 0-35 o/min
Prečnik osovine 70 mm
Visina osovine 160 mm
Napon struje 3x380V~50 Hz
Elektromotor sa reduktorom 1 5,5 KW
Elektromotor sa reduktorom 2 2,2 KW
Elektromotor sa reduktorom 3 1,1 KW
Garancija 1 godina

TIM-MACHINE 
CNC

 

 • Prikazane oblike lukova ovaj model mašine savija u režimu CNC AUTOMATIC 
 • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu mašina uz pomoć računara može da postavi svaki profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
 • U ovom režimu korekcioni broj se unosi samo jednom za luk koji se savija po prvi put.
 • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok računar čuva i preporučuje odgovarajući korekcioni broj za savijanje profila.
 • U ovom režimu računar za svaki sledeći luk od istog materijala automatski dodeljuje odgovarajući korekcioni broj.
 • U ovom režimu računar čuva sve ispravne korekcione brojeve i preporučuje ih operateru za svaki sledeći luk u zavisniosti od izabrane vrste materijala i dimenzije luka koji se savija.
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.
 • Ovaj režim poseduje zvučno obaveštenje za operatera kada se prepreka pojavi u opasnoj zoni oko mašine i valjaka.
 • Ovaj režim poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka.

Cnc automatic

TIM-MACHINE 
CNC

 • Prikazane oblike lukova sa dva radijusa ovaj model mašine savija automatski u dva nezavisna režima NC AUTOMATIC
 • U ovom režimu operater pomoću tastera na mašini pozicionira profil pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu mašina uz pomoć PLC uređaja može da postavi svaki sledeći profil u nulti položaj pre početka procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater unosi odgovarajući korekcioni broj u program u zavisnosti od vrste materijala i dimenzije luka.
 • U ovom režimu korekcioni broj se unosi i menja svaki put kada se savija novi luk.
 • U ovom režimu PLC upravlja procesom savijanja dok operater za svaki novi luk mora da unese odgovarajući korekcioni broj. 
 • U ovom režimu proces savijanja profila se odvija automatski za svaki radijus posebno.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Nc automatic

TIM-MACHINE 
CNC

 • Prikazane oblike lukova sa dva i tri radijusa ovaj model mašine savija isključivo u režimu MANUAL
 • U ovom režimu operater pomoću četiri tastera na mašini postavlja profil u početni položaj.
 • U ovom režimu procesom savijanja od početka do kraja upravlja operater pomoću četiri tastera na mašini.
 • U ovom režimu operater meri i kontroliše dimenziju luka na mašini u toku procesa savijanja.
 • U ovom režimu operater zaustavlja proces savijanja onda kada je luk savijen na potrebnu dimenziju.

Manual

TIM-MACHINE 
CNC

Pogledajte proces savijanja Aluminijumskih i PVC profila na CNC mašini koja poseduje bezbednosnu 3D kameru!

 

Kontaktirajte nas

Prednosti CNC mašine za savijanje

 • Model CNC omogućuje da se lukovi sa jednim radijusom savijaju u režimu CNC AUTOMATIC
 • Model CNC poseduje bezbednosnu 3D kameru koja automatski zaustavlja proces savijanja onda kada se u zoni oko mašine i valjaka pojavi bilo kakva prepreka. NOVO PATENT
 • Model CNC poseduje moćni računarski sistem koji uz pomoć najnaprednijih algoritama pri odabiru vrste profila i radijusa luka, automatski operateru predlaže odgovarajući korekcioni broj potreban za savijanje.
 • Model CNC poseduje veliki touch-screen monitor veličine 22,5 inča

 • Model CNC 3D poseduje laserski uređaj koji milimetarski precizno određuje sredinu luka i otklanja grešku izmeštanja sredine luka u jednu stranu, čime se postiže apsolutna simetričnost leve i desne strane luka.  NOVO PATENT

Šta nas izdvaja od konkurencije

 • Automatsko zaustavljanje procesa savijanja prilikom detektovanja prepreke u zoni oko mašine. NOVO PATENT
 • Upravljanje mašinom uz pomoć računara koji se nalaze na udaljenoj lokaciji.
 • Laserski uređaj koji milimetarski prcizno određuje sredinu luka čime se postiže simetričnost leve i desne strane luka NOVO PATENT
 • Laserski uređaj koji koriguje grešku sredine luka u toku procesa savijanja NOVO PATENT
 • Kvalitetno savijanje aluminijumskih i PVC profila kod izuzetno malih radijusa od 200 do 300 mm. Visok kvalitet se postiže zahvaljujući precizno izrađenim alatima i velikom iskustvu koje imamo u ovom poslu.
 • TIM-ING CENTAR je prva kompanija na svetu koja je 1999. godine na mašini za savijanje sa tri valjka počela da savija PVC profile sa i bez metalnog ojačanja. Naši konkurenti iz Nemačke i Italije su tek 2012. godine nakon isteka našeg starog patenta (Patent: WO2004045833 A1) počeli da primenjuju upravo našu ideju i tehnologiju savijanja PVC profila na svojim mašinama sa tri valjka.
Back to top