Dodatna kartica
(ako zatreba)

Instalirajte 3D kamere na vašoj postojećoj mašini za savijanje:

 • Ukoliko posedujete neke od naših prethodnih modela mašina, treba da znate da je na vašoj mašini moguće instalirati 3D kamere.
 • 3D kamere će vam omogućiti da savijanje profila bude jedan veoma lak i ne tako zahtevan posao.
 • 3D kamere u sprezi sa računarom upravljaju i kontrolišu proces savijanja profila od početka do kraja.
 • 3D kamere automatski postavljaju profil u početni položaj, automatski mere ugao, radijus luka i automatski zaustavljaju proces savijanja onda kada se postigne željena dimenzija luka.
 • Iskustvo i znanje radnika u savijanju profila sada više nije potrebno. Kod mašine sa 3D kamerama više niste u obavezi da unosite korektivni broj koji ste do sada morali da unosite u terminal pre početka procesa savijanja.
 • U cenu instalacije 3D kamera uključena je obuka u trajanju od jednog dana u firmi kupca.
 • U cenu instalacije 3D kamera nije uključen transport robe do kupca i carina u zemlji kupca.
 • Profili koji se potroše na obuci obezbeđuje kupac.
 • Troškove smeštaja za zaposlene koji vrše instalaciju 3D kamera plaća kupac.
 • Visina plafona od 2,9 m je neophodna da bi se na vašu mašinu instalirale 3D kamere.
 • Ukoliko se odlučite za instaliranje 3D kamera naš savet je da pošaljete vašu mašinu kod nas na servis. Na ovaj način ćemo najbrže i najjeftinije završiti posao.
 • Takođe instalacija 3D kamera je moguća i u vašoj firmi, stim što bi troškovi instalacije bili nešto veći zbog toga što sama instalacija zahteva dolazak minimum 4 do 5 naših stručnjaka.

 

 

 

Back to top